درباره ما

با ما آشنا شوید
طلوع فردای ایرانیان حمایت از ایده های توجیه پذیر
با ما آشنا شوید
شرکت طلوع فردای ایرانیان در سال 1395 فعالیت خود را در قالب سهامی عام به طور رسمی آغاز نموده است.
جذب نخبگان علمی و دانشگاهی کشور در حوزه آی تی و تکنولوژی‌های نو و ایجاد ارتباط مولد و سازنده میان پژوهشگران و متخصصان از یک سو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر و ارائه خدمات نوین به هم ‌وطنان عزیز از اهداف اولیه شرکت بوده است .
 در این راستا طراحی و معرفی اپلیکیشن اسپارد که در قالب اپلیکیشن خدماتی در سه سال متوالی به عنوان برترین پلتفرم کشوری معرفی گردیده است توسط شرکت طلوع فردای ایرانیان انجام پذیرفته است.
سرمایه گذاری بر روی ایده های خلاقانه و اجرایی کردن این ایده ها همچنان در دستور کار شرکت طلوع فردای ایرانیان قرار دارد.
شرکت طلوع فردای ایرانیان در دور جدید فعالیت های خود ورود به حوزه ی تولید و بسته بندی صنایع غذایی و صادرات مشتقات نفتی و چرخه ی فولاد را به فعالیت های خود افزوده است.

 

گالری گیم لند
عنوان تصویر3
عنوان تصویر2
عنوان تصویر 1