سرمایه گذاری

فناوری اطلاعات

سرمایه گذاری در حوزه IT از اولین فعالیت های شرکت طلوع فردای ایرانیان از بدو تاسیس بوده است. طراحی پلتفرم ها و اپلیکیشن های خدماتی علاوه بر ارزش افزوده بالا و ایجاد اشتغال برای نخبگان دانشگاهی ، باعث افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن سطح دسترسی عموم جامعه به خدمات نوین با استاندارد های جهانی می گردد.

اپلیکیشن اسپارد که در شرکت طلوع فردای ایرانیان تعریف ، تولید و عرضه گردیده است نمونه ای از این مدل سرمایه گذاری می باشد.